Arjun Pant

Arjuns passie is het bevorderen van economische ontwikkeling en het behalen van tastbare resultaten. Met dit in zijn achterhoofd doet hij er alles aan om overheidsinstanties te helpen hun doelstellingen op het gebied van infrastructuur te realiseren.

Maak connectie met Arjun

In het kort

Arjun heeft bijna acht jaar ervaring in het adviseren van grote bedrijven in drie verschillende landen. Zo heeft hij onder meer de top van non-profitorganisaties van strategisch advies voorzien en ondersteuning geboden bij de ontwikkeling en financiering van infrastructuurprojecten in de VS en andere landen. Hij heeft in allerlei bedrijfstakken gewerkt (o.a. in de elektriciteitssector) en heeft zich de laatste tijd beziggehouden met het verlenen van advies over traditionele financiering en PPS-structurering voor transport- en waterinfrastructuur.

Arjun voelt zich vooral aangetrokken tot projecten waarbij economische en maatschappelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd in grootstedelijke gebieden over de hele wereld.