Adamfo de Groot

Verbinden. Pionieren. Innoveren. Verantwoordelijkheid. Samen vol energie de woon-, werk- en leefomgeving vormgeven. Samen het levensplezier van de toekomst realiseren!

Connect with Adamfo

In het kort

Met passie voor vastgoed, infrastructuur en landschappen en met mijn ambitie voor een betere en schonere wereld voor iedereen werk ik aan (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling, vastgoed- en infrastructuuropgaven. Dit doe ik op het strategisch procesmatige, financiële en technisch inhoudelijke vlak, voor zowel publieke als private partijen.

Mijn doel is verbinden en pionieren op het snijvlak van publiek en privaat. Samen in een complexe context en in een inspirerende en creatieve omgeving vernieuwing realiseren.