Rebel "Regeerakkoord"

Een aantal Rebels geeft een nieuw perspectief op het te vormen Regeerakkoord met het Rebel "Regeerakkoord."

In 2050 kan Nederland een groen en duurzaam land zijn waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om het beste van het leven te maken.

Nederland doet het op veel gebieden goed, maar tegelijkertijd zijn de uitdagingen groot. Er wonen in ons rijke land gezinnen op campings omdat zij geen betaalbare woning kunnen vinden. De verzorgingsstaat werkt nu vaak het minst goed voor de mensen die deze het hardst nodig hebben. Klimaatverandering bedreigt onze toekomst. Voor het eerst dreigen onze kinderen het in de toekomst níét beter te hebben dan hun ouders.

Deze problemen zijn niet onoverkomelijk, maar dan moeten we wel stappen zetten. Nederland kan vooruit. We zouden niet bang moeten zijn voor verandering, maar juist ervoor moeten zorgen dat zij in ons voordeel werkt. Dat kan, als we het lef hebben om te kiezen voor samenwerking met markt én samenleving. Nederland kan samen meer.

Dit “Regeerakkoord” is niet afkomstig van alle Rebels maar van key opinion leaders bij Rebel.

Dit “Regeerakkoord” is niet ideologisch, maar gaat uit van een economisch perspectief op de wereld. Wat abstract klinkt, kan worden vertaald naar concrete beleidsvoorstellen, als we van een aantal basisprincipes uitgaan zoals: economische prikkels werken en overheidsinvesteringen hebben een signaalfunctie.

Rebel Regeerakkoord