West-Europa, België, Transport

Met marktplaats voor mobiliteit slim naar Antwerpen

Antwerpen gaat voor een mobiliteitstransitie breder dan het verbeteren van de bereikbaarheid. Rebel ondersteunt Slim naar Antwerpen bij het bieden van kwalitatief hoogwaardig mobiliteitsaanbod en het bewerkstelligen van slimme mobiliteitskeuzes.

Uitdaging

Antwerpen heeft net als vele andere steden te maken met druk op bereikbaarheid, schaarse openbare ruimte, klimaatopgaven en het borgen van (verkeers)leefbaarheid. Een ingrijpende mobiliteitstransitie is nodig.

Aanpak

Slim naar Antwerpen had in 2015 al de ambitie om de helft van de verplaatsingen in de Antwerpse regio op een alternatieve manier te organiseren. Destijds om grote wegenwerken het hoofd te bieden, inmiddels breder gezien vanuit de noodzakelijke mobiliteitstransitie. Rebel is – samen met enkele partners – vaste adviseur voor de Stad Antwerpen. We bepalen samen de koers om tot realisatie van de ambitie te komen Dit doen we door het versterken van (de kwaliteit van) het mobiliteitsaanbod. Bijvoorbeeld door het organiseren van een Marktplaats voor Mobiliteit, waarbij de stad een samenwerking aangaat met private mobiliteitsaanbieders zodat ze gestructureerd, snel, en op maat van Antwerpen hun diensten kunnen lanceren of uitbreiden. Hiermee zorgen we dat er een divers -aanbod van mobiliteits- en logistieke diensten in Antwerpen beschikbaar is. Tegelijkertijd stimuleren we het gebruik van dit aanbod. We informeren en enthousiasmeren specifieke doelgroepen om gebruik te maken van dit aanbod om zo daadwerkelijk tot alternatieve verplaatsingen te komen.

We benaderen de reiziger vanuit haar eigen behoeften en kijken per doelgroep en/of gebied naar de mogelijkheden. Vanuit onze rol bouwen we publiek-private partnerships, verzamelen en ontsluiten we data en draaien we concrete projecten om steeds een stap dichterbij de gewenste mobiliteitstransitie te komen.

“De afgelopen jaren hebben we een sterke samenwerking met het Slim naar Antwerpen team opgebouwd. Innovatie realiseren is niet altijd makkelijk, maar met passie en volharding komen we steeds een stapje dichter bij een toekomstbestendig mobiliteitssysteem van Antwerpen.” – Nicole van Gils.

Een innovatieve aanpak om de benodigde mobiliteitstransitie in Antwerpen te realiseren.