West-Europa, Nederland, Zorg

Jeugdzorg dicht bij huis

Alleen in een gesloten kliniek zitten is voor niemand leuk, zeker niet een kind. Daarom wil Rebel het aantal jeugdigen in de gesloten en klinische jeugdhulp verminderen.

Uitdaging

De 18 gemeenten in de regio Zuid Limburg hebben een meerjarige afspraak gemaakt met vier jeugdzorgaanbieders. Zij hebben de ambitie om de komende jaren het aantal jeugdigen dat (gedwongen) geplaatst moet worden in de gesloten en klinische jeugdhulp te verminderen. Onder meer door een alternatief zorgaanbod te ontwikkelen waarin de duur van het verblijf wordt verkort en de jeugdigen dichtbij huis de zorg en begeleiding krijgen.

Aanpak

Rebel heeft de samenwerking tussen de vier jeugdzorgaanbieders vorm en inhoud gegeven. Een samenwerkingsovereenkomst is het eindresultaat. Om dat resultaat te bereiken hebben we een proces ontworpen en gevolgd waarin de partijen stap voor stap komen tot afspraken over de organisatie van de samenwerking, over de wijze van besluitvorming en over de manier waarop de bekostiging en de verdeling van (financiële) risico’s zijn belegd. 

Een traject waarin deze vier partijen over hun eigen schaduw zijn gesprongen en op die manier bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg.

Tot stand brengen van een samenwerkingsovereenkomst voor vier jeugdzorgaanbieders.

Rebels

Contact person Projectteam