West-Europa, Nederland, Transport

Duurzaamheidskansen uitrol ERTMS-systeem voor ProRail

ProRail wil de uitrol van een nieuw beveiligingssysteem (ERTMS) op het spoor zo duurzaam mogelijk maken. Momenteel worden voor deze uitrol belangrijke keuzes gemaakt. Inzicht in duurzaamheidskansen is hierbij cruciaal.

Uitdaging

ProRail had vanuit verschillende afdelingen een diffuus beeld van de kansen voor verduurzaming, waardoor focus ontbrak. Om de grootste kansen scherp te krijgen en deze gericht te kunnen verzilveren betrokken ze Rebel. Onze combinatie van een strategische blik, spoorkennis en ruime ervaring met het bepalen van duurzaamheidsimpact was hierbij onderscheidend.

Aanpak

In twee stappen werkten we naar focus toe. Door gesprekken te voeren met vele inhoudelijke experts van ProRail, NS en andere organisaties uit de industrie hebben we een gestructureerde longlist van kansen gevormd. Vervolgens hebben we voor alle kansen de duurzaamheidsimpact uitgedrukt in CO2-equivalent geschat en op basis daarvan de belangrijkste kansen geselecteerd.

Om de inzichten goed in de organisatie te laten landen, introduceerden we de kansenkaart. Daarop zijn in één oogopslag de belangrijkste kansen voor de vier duurzaamheidspijlers van ProRail – Mobiliteit, Energie, Materialen en Natuur – te zien.

21 significante kansen geïdentificeerd om meer dan 50.000 ton CO2-uitstoot te besparen.