Europa, Nederland, Sociaal

De prijseffecten van veranderingen in de kinderopvang

Kinderopvang zal binnenkort vrijwel gratis zijn, maar wat betekent dit voor huishoudens uit verschillende inkomensgroepen?

Uitdaging

De Nederlandse kinderopvang verandert in een grotendeels door de overheid gefinancierde sector. Zonder regelgeving kan dit echter voor negatieve prijseffecten zorgen, met name voor huishoudens met lagere inkomens.

Aanpak

Op basis van deskresearch, gesprekken en economische argumenten, heeft Rebel geanalyseerd wat de mogelijk negatieve prijseffecten zijn van de huidige overheidsplannen om de kinderopvang vrijwel – maar niet helemaal – gratis te maken. We toonden aan dat vanwege de beperkte capaciteit, het grote aantal particuliere investeerders in de markt, en het ontbreken van prijsregulering (in de overheidsplannen),

er een hoog risico is van aanzienlijke prijsverhogingen en toename van de ongelijkheid tussen lagere en hogere inkomensgroepen in Nederland. We analyseerden ook verschillende reguleringsmechanismen om deze risico’s tegen te gaan en de mogelijke neveneffecten van deze mechanismen.

We vergroten het bewustzijn van de risico's van de huidige overheidsplannen voor de kinderopvang.