Europa, Nederland, Gebiedsontwikkeling

De 15-minutenstad: Hoe doe je dat?

Samen met Fietsersbond en Wandelnet schreven we een white paper over de 15-minutenstad. De paper bevat ontwerpprincipes, dilemma’s waar overheden en ontwikkelaars mee te maken kunnen krijgen en voorbeeldcases uit Almere en Zwolle.

Uitdaging

Er wordt veel gesproken over de 15-minutenstad, maar het blijkt voor zowel overheden als ontwikkelaars een uitdaging om dit principe echt in de praktijk te brengen.

Aanpak

Als we de steden van de toekomst leefbaar, gezond en bereikbaar willen houden, dan moet verstedelijking en mobiliteit integraal worden aangepakt, en met meer aandacht voor actieve mobiliteit. In deze opgave vonden Fietsersbond, Wandelnet en Rebel elkaar. Samen hebben we het 15-minutenstad concept uitgewerkt.

Uitgangspunt is dat de mens centraal staat en dat verplaatsingen duurzaam zijn. Dat vereist een compacte, gemengde en leefbare stad. En de toepassing van het STOMP-principe, waarbij achtereenvolgens geredeneerd wordt vanuit de voetganger, de fietser, het OV, deelmobiliteit en pas daarna vanuit de auto. Onze white paper gaat nader in op deze ontwerpprincipes. Ook beschrijven we de resultaten van een toets van deze principes op de cases “nieuw stadsdeel Almere Pampus” en “verdichting Meeuwenlaan Zwolle”.

In de white paper benoemen we ook een aantal veel voorkomende uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de ontwerpprincipes. Bijvoorbeeld: hoe stel ik de mens centraal in een ontwerp als de doelgroep van de gebiedsontwikkeling nog onbekend is? Hoe ga ik om met een stapeling van eisen? Hoe zorg ik voor een lagere autoparkeernorm of een hogere fietsparkeernorm? Natuurlijk doen we ook suggesties voor hoe met deze dilemma’s om te gaan.

We werken aan groene, gezonde steden waar iedereen kan meedoen en toegang heeft tot werk, school, dagelijkse voorzieningen en ontspanning. Daarvoor is het belangrijk dat ontwikkelaars en gemeenten al in een vroeg stadium de juiste ruimtelijke en mobiliteitskeuzes maken.” – Hannah Kandel

Lees meer over de 15-minutenstad!

Download de whitepaper

Gemeenten en ontwikkelaars kunnen dit paper gebruiken als richtlijn bij het ontwerpen van een gebied, maar ook om een bestaand ontwerp of gebied aan te toetsen.

Rebels

Contact person Projectteam