Europa, België, Duurzaamheid

Berekenen van de milieu-impact van offshore levensmiddelen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de offshore- en scheepvaartwereld. Reders willen van leveranciers weten hoe de impact van hun diensten kan worden verminderd.

Uitdaging

Meten van de milieu-impact van de levering van levensmiddelen aan offshore- en koopvaardijschepen wereldwijd.

Aanpak

We berekenden de impact van de gehele toeleveringsketen: van de productie van levensmiddelen (inclusief verpakking) en transport van het magazijn naar de haven en schepen, tot de opslag aan boord (koeling en vriezer) en afvoer van afval. We hebben de impact concreet gemaakt door de milieu-impact per schip weer te geven (in ton CO2-equivalent per bemanningslid) en de impact te vergelijken met bijvoorbeeld het aantal vluchten van a naar b en gemiddeld waterverbruik van een huishouden.

Om de besprekingen met klanten te vergemakkelijken en mogelijkheden voor optimalisering te verkennen, bouwden we twee dashboards. In het eerste dashboard kan een schip vergeleken worden met een ander schip, het vlootgemiddelde en het marktgemiddelde.

In het tweede dashboard kunnen ‘wat als’-scenario’s worden berekend voor een schip. De scenario’s geven antwoord op vragen als ‘Wat is het effect op de milieu-impact als we voedselverspilling verminderen (door efficiënter te bestellen)?’, ‘Wat is het effect als we vlees vervangen door groente?’ of ‘Wat als we kiezen voor lokale leveranciers?’.

Het dynamische karakter van ons model is een uitstekend uitgangspunt voor IFS om duurzamere opties te bespreken met hun klanten.” – Michiel Kort

Onze tool ondersteunt verkleining van de ecologische voetafdruk van offshore catering.