Zorg

Meer zorgkwaliteit voor minder geld is het Rebel-uitgangspunt. We zetten ons in voor een betere prijs-kwaliteitsverhouding, een beter werkende zorgmarkt en beter presterende zorgaanbieders.

Muuschildering van arts met hart

In het kort

Geen sector zo divers en in transitie als de zorg. Nederland scoort van oudsher hoog op de kwaliteit van de zorg. Door vergrijzing van onze bevolking, door de inzet van slimme technologie en door de toenemende vraag naar zorg stijgen de uitgaven. Op veel manieren wordt gewerkt aan behoud van de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Rebel draagt als zorg-consultant al jaren zijn steentje bij aan de gewenste transitie. Dat doen we door het bedenken en uitvoeren van innovaties waarin wij zelf geloven. We verbinden onze financieel-economische skills aan gedegen inhoudelijke sectorkennis en gezondheidszorg-advies.

Rode kruis op dak van ziekenhuis
Adviseur gezondheidszorg voor huisvesting zorgorganisaties

Wij helpen zorgorganisaties met het financieren van hun activiteiten en huisvestingsplannen. Dit kan een ziekenhuis zijn, een verpleeghuis of ieder ander type zorginstelling. Dit kan een fusie zijn, een renovatie of nieuwbouwplannen. We ontwerpen samen met de stakeholders (bestuur, specialisten, verzekeraars, de gebruikers en zorgpartners) een financierbaar plan.

Doktersjassen aan kapstok
Beter worden

Hebben we in 2040 nog ziekenhuizen? In 1970 lag je zes weken in het ziekenhuis met een gebroken been; nu sta je binnen een dag weer buiten en ga je direct revalideren. De huisartspraktijk is niet langer één huisarts met een assistent, maar zijn volwaardige bedrijven met specialismen. E-health maakt het mogelijk om de effectiviteit van behandelingen te vergroten en bij te dragen aan patiëntveiligheid. Wij denken en werken mee aan de verbetering van de curatieve zorg. Met onze financiële en sector-kennis helpen we bij het maken van haalbare businesscases en met het bedenken van nieuwe spelregels en mechanismen die het mogelijk maken om out-of-the-box te denken. Op die manier maken we de projecten gezondheidszorg tot een succes!

Oma met koptelefoon
Fijn oud worden door samenwerkingen gezondheidszorg

Een goede oude dag. De ‘bejaarden’ van nu en in de toekomst stellen andere eisen aan het leven en daarmee ook aan de zorg. Gezond oud worden en – als het nodig is – zorg krijgen op de plek waar je het liefste bent: thuis. Zorg die bijdraagt aan behoud van de kwaliteit van het leven door uit te gaan van de wensen en behoeften van cliënten. Rebel helpt daarbij door samen met zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars, ministeries en gemeenten te werken aan vernieuwende zorg- en, woonconcepten en organisatie,- en bekostigingsvormen die deze vernieuwing ondersteunen.

 

Een kwetsbaar evenwicht

Niet iedereen lukt het om mee te doen. Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking of een (langdurige) psychiatrische aandoening is het leven een evenwichtsoefening. Vaak gaat het goed, soms gaat het heel erg mis en drijft men naar de rafelige randen van de maatschappij. Omdat deze mensen niet passen in ‘vakjes’, werken we in deze sector vooral aan de integratie van verschillende stelsels, ketenzorg. We werken voor zorginstellingen (GGZ, verstandelijke gehandicaptenzorg, forensische zorg) of gemeenten die zich inzetten voor deze groep. Door decentralisaties en stelselwijzigingen zijn de organisaties en bekostiging van de zorg enorm veranderd. Wij dragen bij aan deze transitie door onze rol als adviseur gezondheidszorg en gemeenten te helpen met de inkoop van deze zorg. Zorgaanbieders helpen we met het bedenken van vernieuwende concepten en om ze te ondersteunen met een analyse van de maatschappelijke kosten en baten.

Opgroeien

Iedereen verdient het om veilig op te groeien in een stimulerende omgeving. De jeugd heeft immers de toekomst. De afgelopen jaren is veel in de jeugdhulp op z’n kop gezet. Gemeenten hebben een nieuwe taak gekregen en zorginstellingen moesten zich ‘zetten’ naar een nieuwe positie en nieuwe spelregels. Een complexe transitie en transformatie die veel vraagt aan zowel de kant van gemeenten als zorgaanbieders. In een dergelijke omwenteling zijn wij op ons gemak en op ons best. We komen met vernieuwende contractvormen en aanbestedingstrajecten en ontwikkelen organisatie- en bekostigingsmodellen die prikkelen tot ‘waardecreatie’ voor kind en samenleving. Voor zorgaanbieders werken we aan vernieuwende proposities.

Vragen? Opmerkingen? Benieuwd naar onze diensten op gebied van de zorg?

Neem contact op met Rebel Hans Broere