Gebiedsontwikkeling

De wereld is continu in ontwikkeling. Dit biedt kansen en uitdagingen voor hoe we wonen, bouwen, reizen, werken en samenleven. Rebel werkt aan alle facetten van deze markt. Omdat we weten hoe dit werkt.

Hoge woontorens

Duurzame gebiedsontwikkeling: in het kort

Wij adviseren en begeleiden (semi-)publieke en private partijen (vaak ook publiek-private samenwerkingen) bij strategische vraagstukken rondom duurzame gebiedsontwikkeling en vastgoed. Denk aan de optimalisering van portefeuilles, het werken aan stedelijke ontwikkeling, herstructureren gebieden en (her)ontwikkelen gebouwen. Het is een markt met veel spelers en uiteenlopende belangen en waar veel werelden samenkomen. Vanuit het opstellen en optimaliseren van businesscases en ontwikkelstrategieën helpen we partijen richting uitvoering door procesbegeleiding, structurering van de samenwerking, aanbesteding, contractering, verkoop, aankoop en financiering. Om zo de wereld een beetje mooier te maken.

Bijen op een honingraat
Smart cities

De wereld groeit niet, haar steden groeien wel. Wij helpen steden om hun groei slim en efficiënt vorm te geven. Steden die steeds slimmer worden en de explosie aan technologische mogelijkheden omarmen. We zetten techniek in voor het oplossen van ingrijpende stedelijke vraagstukken rondom bereikbaarheid, leefbaarheid, luchtkwaliteit, energie en economische vitaliteit. Wij concretiseren de gemeentelijke ambities en gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen. De gebruiker staat hierbij centraal. Zo bouwen we aan steden met daarin alles waar écht vraag naar is. Kortom: duurzame gebiedsontwikkeling is de toekomst.

 

Stoelen in klaslokaal
Vastgoed

Waar mensen samenkomen zijn gebouwen nodig. Onze focus ligt op vastgoed en gebieden die maatschappelijk relevant zijn vanwege functie, omvang, uitstraling of ligging; gemeentelijke vastgoed, rijksgebouwen, zorgcomplexen, (sociale) woningbouw, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, en vaak een mix. We werken aan de herontwikkeling van gebouwen en gebieden naar nieuwe functies, aan nieuwbouw of renovatie van gemeentelijk of rijksvastgoed met behulp van innovatieve prestatiecontracten. Op portefeuilleniveau brengen we voor corporaties, zorginstellingen en beleggers hun complexen in kaart en ondersteunen bij strategische vastgoedafwegingen zoals verkoop, aankoop, sloop, nieuwbouw of renovatie.