Uw instelling in control met de Rebel Toolbox

Update veelgebruikt meerjarenmodel nu beschikbaar.

Rebel toolbox meerjarenmodel

Goede zorg vereist financiële grip

Patiënten verdienen de beste zorg, nu en in de toekomst. Dat bereiken we alleen als zorginstellingen financieel in control zijn, daardoor hun bedrijfsvoering op orde hebben en verstandige besluiten kunnen nemen.

Rebel Toolbox biedt gereedschap voor grip op financiën

De stelselwijzigingen hebben de financiële bedrijfsvoering in de zorg belangrijker en tegelijk ingewikkelder gemaakt. Sinds 2005 helpt Rebel zorginstellingen om in control te komen en te blijven. De instrumenten die Rebel daarvoor ontwikkelde zijn nu bij elkaar gebracht en beschikbaar gemaakt in de Rebel Toolbox voor de Zorg: gereedschapskist voor financiële professionals die grip willen houden op de financiële prestaties en vooruitzichten van hun zorginstelling. Op korte en lange termijn. En zo via betere bedrijfsvoering en betere besluitvorming bijdragen aan betere zorg. Nu en in de toekomst.

Begroting, realisatie, liquiditeit en meerjarenraming mét normen en benchmarks

In control komen en blijven is een continu proces. Het bieden van stuurinformatie en inzicht in de financiële prestaties is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarvoor worden gedurende het jaar verschillende rapportages gemaakt. Denk aan de begroting, maandrapportages, de liquiditeitsprognose en de meerjarenraming.

Ieder document heeft zijn eigen doel, status en publiek, maar onderling sluiten ze vaak niet op elkaar aan. Dat leidt vaak tot onduidelijkheid en verwarring en helpt niet om in control te komen. In onze Toolbox,  bestaande uit ons gebruiksvriendelijke en in MS Excel opgebouwde meerjarenmodel en treasurymodel komt de informatie uit de verschillende rapportages samen en maakt de aansluiting kloppend en inzichtelijk.

Rebel vult de instrumenten aan met benchmarkgegevens van andere instellingen, actuele normen (van bijvoorbeeld banken en verzekeraars) en eigen analyses en interpretaties. Daardoor ontstaat bij u goed zicht op en begrip van de ontwikkeling van de financiële situatie van uw instelling in al zijn facetten, kan uw bestuur betere besluiten nemen en kunnen uw toezichthouders beter en overtuigender geïnformeerd worden. Doordat de rapportages naadloos op elkaar aansluiten zijn uitkomsten herkenbaar en betrouwbaar, wat onnodige onduidelijkheid en onzekerheid voorkomt.

De toegevoegde waarde van Rebel

Het bij elkaar brengen van de verschillende rapportages  is belangrijk, maar klinkt eenvoudiger dan het is. Het vraagt om een duidelijke en integrale visie op de planning & control cyclus. Het financiële team, de financiële processen en het financieel instrumentarium moeten als een geoliede machine samenwerken. Dat hebben wij inmiddels bij meer dan 50 cure & care zorginstellingen gerealiseerd en doen we ook graag bij u. Onze aanpak is erop gericht dat uw financiële team zelf in control is, en dat de primaire processen niet structureel extern zijn belegd. Wij delen onze ervaringen, maar u bent eigenaar van de processen én van onze instrumenten. U gaat bij onze aanpak dus vooral zelf aan het werk . Wij ondersteunen u waar en hoe nodig.

Bel of mail voor een vrijblijvende demonstratie

Wij komen graag bij u langs om de Rebel Toolbox aan u te laten zien en onze In control met Rebel-aanpak met u te delen. Bel daarvoor met Menno Berens (06-19258955) of mail naar menno.berens@rebelgroup.com.