Infrastructure & Operations

Het goed mogelijk benutten van (semi-)publieke infrastructuur brengt maatschappelijke meerwaarde. Rebel legt uit.

Onze visie

Het goed benutten van nieuwe en bestaande (semi-)publieke infrastructuur zorgt voor meer en goedkoper goederenvervoer, waardoor de (lokale) economie gestimuleerd wordt en het verdienvermogen van een regio stijgt. Een betere bereikbaarheid zorgt er ook voor dat mensen makkelijker hun werk kunnen doen, meer recreëren en sneller vrienden en familie kunnen bezoeken. Bovenal mag onverwachts falen van belangrijke infrastructuur niet tot grote problemen leiden. Als een belangrijke waterleiding het begeeft, kunnen we ons het niet veroorloven dat grote groepen huishoudens lang zonder drinkwater komen te zitten.

Een afweging tussen kosten en prestatie

Tegelijkertijd is het van belang dat de kosten voor onze infrastructuur binnen de perken blijven. Met een efficiënte aanpak kan er bespaard worden op het (belasting)geld dat benodigd is om de gewenste maatschappelijke meerwaarde te bereiken, zodat dit geld elders besteed kan worden; het vergt een continue afweging tussen prestatie, kosten en risico’s.

De maatschappelijke meerwaarde van infrastructuur

Meerwaarde kan behaald worden op alle economische ontwikkelingsniveaus. Van het opnieuw in dienst stellen van een spoorlijn in Afrika waardoor de lokale economie een boost krijgt, tot het verbeteren van de Nederlandse treindienst, waardoor we comfortabeler in de trein kunnen reizen en werken. Deze manier van denken drijft ons om het gebruik van onze wereldwijde infrastructuur elke dag te blijven verbeteren.

‘Making infrastructure perform’

Met ons motto ‘making infrastructure perform’ verwijzen we naar de volle breedte van de context: zowel de infrastructuur als de exploitatie en operatie presteren naar wens en zoals vereist. De infrastructuur en de operatie dragen bij aan haar doelstelling, van een duurzaam rendement voor een pensioenfonds tot aan de bijdrage aan verbetering van de punctualiteit van reizigerstreinen.

Hoe draagt Rebel bij aan betere infrastructuur?

Om tot een betere benutting van onze infrastructuur te komen, geloven we dat er een aantal cruciale zaken op orde moeten zijn. Wij zijn als geen ander in staat om te beoordelen in hoeverre dit het geval is. Team Infrastructure & Operations helpt overheden en private eigenaars en beheerders van infrastructuur met adviezen en implementaties om tot een betere benutting van hun infrastructuur te komen. Wij houden ons bezig met het volgende:

1. Zorgen voor de juiste prikkels in het systeem

… zodat contracterende en uitvoerende partijen worden gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen – een goede sturingsrelatie zodat het einddoel bereikt wordt. Welke zaken zijn er echt belangrijk om verbetering te realiseren? En hoe zorg je ervoor dat dit daadwerkelijk bereikt wordt? We hebben veel werk verricht voor de Nederlandse spoorconcessie, en hebben we voor verschillende (spoor)autoriteiten KPI’s ontwikkeld die de verschillende partijen helpen om betere prestaties te leveren.

2. Opstellen van een langetermijnvisie en -strategie

… over het in stand houden en ontwikkelen van de diverse typen infrastructuur, zodat er proactief gehandeld kan worden en er inzicht is in te verwachten werkzaamheden en benodigde budgetten. Dit staat tegenover het “brandjes blussen”-model, wat op lange termijn niet duurzaam is en waarbij de faalkans toeneemt. Ook inzicht in de status quo op korte termijn en met name de complexiteit en afhankelijkheid van systemen is van belang. Door de inzichten op korte en lange termijn te combineren ontstaat er goed zicht op bijvoorbeeld vervangingsbehoefte en kom je niet voor verrassingen te staan.

3. Uitvoeren van benchmarks

… om zo organisaties te laten leren van best practices in de industrie. Wij zijn in staat dit te vertalen naar een gerichte toepassing voor een specifieke klant. Zo kunnen zij de hoogst haalbare efficiëntie nastreven.

Meer weten over Rebel?

Ga naar onze homepage