Challenge Your Professional Life

Een coffee table book van Rebel & MENDO

Rebelleren in business: een contradictio in terminis? Ter ere van de Boekenweek, met als thema Rebellen en Dwarsdenkers, publiceren Rebel en MENDO een ‘coffee table book’. Met als uitgangspunt het kantoor – symbool voor het conventionele, voorspelbare en vastgeroeste – onderzoeken voormalige, huidige en toekomstige Rebels in dit boek het concept rebellie.

Rebellie op de werkvloer

Met onze eigen organisatie als casestudy verkennen we het idee van rebelleren op de werkvloer. Bij Rebel werken we aan de vraagstukken van de toekomst. We initiëren en realiseren onze eigen projecten en maken impact als adviseurs en investeerders. We kiezen bewust voor een non-conventionele organisatiestructuur. Sommigen van ons denken dat dit werkt – anderen denken dat dit model uiteindelijk het einde van Rebel zal betekenen.

“A new way of thinking about the future and ourselves”

Een boek dat je aanzet tot out-of-the-box-denken

Dit boek is geschreven op een typische Rebel-manier: we laten onszelf niet buiten schot. We stellen open vragen die bij de lezer mogelijk nieuwe vragen oproepen. Op deze manier willen we hokjesdenken omzeilen en sporen we aan tot het vinden van niet-traditionele oplossingen.

Rebels leiderschap

Waarom zou de werkvloer niet als speelplaats kunnen functioneren? Een plek voor experimenteren en vruchtbare samenwerkingen? Dit boek biedt casestudies, handvatten en inspiratie voor de manieren waarop dit kan. Voor degenen die dapper (en wellicht gek) genoeg zijn om te geloven dat het kan: dit is jouw uitnodiging om de rebelse leider te worden waar je organisatie, en de wereld, op heeft gewacht.

“Ready to unleash your inner rebel?”

 

   Volg live-updates op onze Instagram-account RebelAtWork

Bestel het boek